Universal Insurance Brokers

Grupowe ubezpieczenia na życie i zdrowotne

Grupowe ubezpieczenia na życie i zdrowotne


Grupowe ubezpieczenia na życie dla pracowników zapewniające

- finansowe wsparcie w różnych sytuacjach życiowych takich, jak np. wypadek, choroba, pobyt w szpitalu, operacja, narodziny dziecka, śmierci członków rodziny

- praktyczną pomoc w organizacji procesu leczenia oraz powrotu do zdrowia

Istnieje możliwość ubezpieczenia również współmałżonków i dzieci

 

 

Grupowe ubezpieczenia zdrowotne dla pracowników zapewniające

- możliwość bezgotówkowego korzystania z wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, badań laboratoryjnych, szczepień, zabiegów rehabilitacyjnych

Istnieje możliwość ubezpieczenia pracowników oraz członków ich rodzin:

pakiet indywidualny (tylko pracownik)
pakiet partnerski (pracownik + partner lub 1 dziecko)
pakiet rodzinny (pracownik + partner + dzieci)
 

 

Produkty są przygotowywany indywidualnie dla danej firmy dostosowując zakres do wymagań Pracodawcy i Pracowników.