Universal Insurance Brokers

O nas

O nas


Klika słów wprowadzenia …

Broker ubezpieczeniowy – to rodzaj pośrednika ubezpieczeniowego; będącego osobą fizyczną lub prawną, który prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie ubezpieczeniowym na rzecz i w imieniu Klienta, od którego otrzymał pełnomocnictwo.

Broker ubezpieczeniowy reprezentuje interesy ubezpieczeniowe Klienta:

- identyfikuje ryzyko,

- doradza w zakresie ubezpieczeń,

- uczestniczy w zarządzaniu i wykonaniu umów ubezpieczenia w tym w likwidacji szkody.

 

Podstawowe dane:

UNIVERSAL BROKERS SP Z O.O. 

Ul. Sportowa 13, 08-110 Siedlce

NIP: 113 287 56 58

Regon: 147165997

KRS: 0000502664

Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego: 2041/14 z dnia 18.06.2014r.

Dane brokera można sprawdzić w rejestrze brokerów publikowanych na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem https://rpu.knf.gov.pl - Rejestr pośredników ubezpieczeniowych - wyszukiwarka podmiotów
Aby dokonać sprawdzenia wpisu należy:

Wybrać rodzaj poszukiwanego podmiotu – broker, przejść dalej,  zaznaczyć klucz: rozdział I. Broker ubezpieczeniowy i w miejscu numer zezwolenia wpisać: 2041/14 a następnie zaznaczyć „Szukaj”

 

Wynagrodzenie dystrybutora

Wynagrodzeniem za usługę brokera jest kurtaż brokerski uwzględniony w kwocie składki ubezpieczeniowej i wypłacany przez Towarzystwo Ubezpieczeń, w którym zostało ulokowane ryzyko.

 

Akcje i udziały w Towarzystwach Ubezpieczeń

Spółka nie posiada akcji i udziałów w Towarzystwach Ubezpieczeń

 

Procedura reklamacyjna

Reklamacja może być złożona w formie pisemnej:

- osobiście w biurze UNIVERSAL BROKERS w Siedlcach

- elektronicznie na adres email: biuro@universalbrokers.pl