Universal Insurance Brokers

Ubezpieczenia

Nasza oferta jest dostosowana do potrzeb klienta


Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie ubezpieczeń. Szczegółowo analizujemy ryzyko oraz dostępne na rynku produkty, co pozwala na stworzenie oferty najlepiej dostosowanej do rodzaju prowadzonej działalności.  Indywidualne podejście i oferty „skrojone na miarę” pozwalają nam na najlepsze zabezpieczenie interesów Klientów.

Ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenia

finansowe

Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność

cywilna

Ubezpieczenia majątkowe i techniczne

Ubezpieczenia

majątkowe i

techniczne

Ubezpieczenia floty

Ubezpieczenia

floty

Ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenia

osobowe

Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenia

rolne

Ubezpieczenia środowiskowe

Ubezpieczenia

środowiskowe

Służba zdrowia

Służba

zdrowia

Ochrona prawno - skarbowa

Ochrona

prawno - skarbowa

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje

ubezpieczeniowe

Grupowe ubezpieczenia na życie i zdrowotne

Grupowe

ubezpieczenia na życie

i zdrowotne

Ubezpieczenia lotnicze

Ubezpieczenia

lotnicze