Universal Insurance Brokers

Ubezpieczenia środowiskowe

Ubezpieczenia środowiskowe


Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie podmioty korzystające ze środowiska, są zobowiązane do podjęcia działań zapobiegawczych, w sytuacji bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku oraz przeprowadzenia działań naprawczych, w przypadku wystąpienia szkody w środowisku.

Ubezpieczenie skierowane jest do wszystkich firm ponoszących ryzyko wyrządzenia szkód w środowisku bez względu na wielkość -  małych, średnich, korporacji -  będących m.in:

·       producentami w  przemyśle spożywczym, chemicznym,

·       dostawcami energii i gazu,

·       firmy zajmujące się zarządzaniem odpadami,

·       firmy prowadzące projekty budowlane,

·       firmy z branży wodno-kanalizacyjnej, oczyszczalnie ścieków,

·       firmy zajmujące się handlem, magazyny,

·       firmy transportowe i logistyczne,

·       właściciele nieruchomości, deweloperzy i najemcy powierzchni,

·       firmy specjalizujące się w konsultingu oraz inżynierii środowiska,