Universal Insurance Brokers

Ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenia osobowe


Ubezpieczenia Osobowe

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków ( grupowe i indywidualne) -  chroni od szkód powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku, powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.

Ubezpieczenie podróży zagranicznych w tym kosztów leczenia (grupowe i indywidualne) - rekompensuje m.in. niezbędne i udokumentowane koszty leczenia poniesione poza granicami RP oraz kraju stałego pobytu.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci, młodzieży oraz pracowników placówek oświatowych - chroni uczniów i pracowników placówek od szkód powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku, powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć oraz rekompensuje niezbędne i udokumentowane koszty leczenia
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków podczas uprawiania sportu np.: piłki nożnej, sztuk walki, koszykówki, siatkówki, kolarstwa obejmujące w zależności od wyboru:

- śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
- całkowita trwała niezdolność do zawodowego uprawnia sportu,
- całkowita okresowa niezdolność do zawodowego uprawiania sportu

- zwrot udokumentowanych kosztów leczenia i rehabilitacji

 

Terminowe ubezpieczenie na życie – jako zabezpieczenie kredytu lub spadkobierców