Universal Insurance Brokers

Ubezpieczenia lotnicze

Ubezpieczenia lotnicze


Ubezpieczenia lotnicze statków powietrznych obejmujące:

 

1.Odpowiedzialność cywilną użytkownika statku powietrznego
2. Odpowiedzialność cywilną wobec pasażera i jego bagażu
3. Odpowiedzialność cywilną z tytułu przewozu ładunków
4. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
5. Aero-Casco