Universal Insurance Brokers

Ochrona prawno - skarbowa

Ochrona prawno - skarbowa


Ochrona prawno-skarbowa obejmująca w zależności od wariantu:

a)  ubezpieczenie dla firmy:

- Ubezpieczenie kosztów doradztwa podatkowego

- Ubezpieczenie kosztów prowadzenia sporów podatkowych oraz kosztów pomocy doradcy podatkowego podczas kontroli w firmie. Ochrona dotyczy wszystkich podatków jakim podlega firma (VAT, CIT, PIT, akcyza, nieruchomości), a także składek ZUS. Możliwość rozszerzenia o:

spory dotyczące postępowania kontrolnego wynikającego z otrzymanych środków publicznych przysługujących w związku z zaistnieniem sytuacji kryzysowych

b) ubezpieczenie dla osoby (Członka zarządu, Właściciela firmy, Dyrektora finansowego, Księgowej lub innej osoby)

- zapewnia pomoc polegającą na organizacji i opłaceniu kosztów związanych z ochroną prawną w przypadku zarzutów karnych skarbowych lub karnych,

- zapewnia refundację mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych nałożonych w konsekwencji zarzutów karnoskarbowych,

- pokrywane są roszczenia pracodawcy zgodne z zasadami regulowanymi przez kodeks pracy dla osób wykonujących czynności księgowe bezpośrednio lub za pośrednictwem podległych pracowników.