Universal Insurance Brokers

Służba zdrowia

Służba zdrowia


Ubezpieczenia dla Służby Zdrowia

1. Ubezpieczenia dla Podmiotów Leczniczych
- obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

- dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych

- ochrona mienia

- ochrona prawna

2. Ubezpieczenia dla personelu medycznego zapewniające kompleksową ochronę majątku, życia, zdrowia i odpowiedzialności cywilnej dedykowane dla:

- lekarzy, dentystów

- pielęgniarek i położnych

- ratowników medycznych

- -fizjoterapeutów

- pozostałych zawodów medycznych m.in.: farmaceutów, psychologów, diagnostów laboratoryjnych, asystentów stomatologicznych, higienistek

- studentów