Universal Insurance Brokers

Ubezpieczenia floty

Ubezpieczenia floty


Pojęciem ubezpieczeń komunikacyjnych określa się ubezpieczenia, które dotyczą bezpośrednio i pośrednio pojazdów mechanicznych tj:

 Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów.

 Dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne:

- ubezpieczenie autocasco.

- ubezpieczenie Assistance,

- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów,

- ubezpieczenie ochrony prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

- ubezpieczenie szyb samochodowych.